• کانکس پیش ساخته
  • کانکس و سازه های پیش ساخته بناگر | کانکس ، سازه پیش ساخته، کانتینر کانکس ساندویچ پانل
  • کانکس و سازه های پیش ساخته بناگر | کانکس ، سازه پیش ساخته، کانتینر کانکس ساندویچ پانل
  • کانکس و سازه های پیش ساخته بناگر | کانکس ، سازه پیش ساخته، کانتینر کانکس ساندویچ پانل
  • کانکس و سازه های پیش ساخته بناگر | کانکس ، سازه پیش ساخته، کانتینر کانکس ساندویچ پانل
  • کانکس و سازه های پیش ساخته بناگر | کانکس ، سازه پیش ساخته، کانتینر کانکس ساندویچ پانل
  • کانکس و سازه های پیش ساخته بناگر | کانکس ، سازه پیش ساخته، کانتینر کانکس ساندویچ پانل

پروژهای پیش ساخته

شرکت کانکس بناگر مطابق با پلان دریافتی پروژه از ناحه مشتری و یا کارفرمای محترم، اقدام به طراحی و تولید اینگونه فضا ها نموده و یا در صورت نیاز طرحی از ساختمان پیش ساخته مورد درخواست ارائه میکند.

کانکس و ساختمان های پانلی

کانکس و ساختمان های پیش پانلی بر اساس نیاز و هرگونه بهره برداری در قالب پیش نویس قرارداد مفاد و مشخصات فنی مورد درخواست مشتریان را ارائه مینماید.

کانکس های مدولار

کانکس های مدولار به سیستم های یک پارچه و قالبا بسته بندی شده ای گفته میشود که در این گونه ساختمانها سیستمی یک پارچه جهت تغییر فضاها میتوان استفاده کرد.

بهره برداری از کانکس

بهره برداری از کانکس در شرایط و نوع کاربری مشتری ها طبقه بندی مختلفی دارند (کانکس اداری، کانکس کارگاهی، کمپ های اداری، کانکس زلزله، کانکس ستاد بهران، ساختمان های چند قلوی پانلی، کانکس مخابراتی، کانکس بهداشتی)

 
 
 
 
 
 

کانکس، انواع کانس، تولید کانکس، کانکس کارگاهی، کانکس اداری

left direction
right direction

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

انواع کانکس های تولیدی شرکت کانکس بناگر

کانکس به اتاقک پیش ساخته ای گفته میشود که توسط جرثقیل و تریلی بارگیری ، حمل و مستقر میگردد همچنین این سازه های پیش ساخته جهت تجهیز کارگاه های عمرانی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند و برای اسکان پرسنل مناسب میباشند

کانکس های پیش ساخته جهت کاربری اداری ، مسکونی، ویلائی، و تجهیز کارگاه مورد بهره برداری قرار میگیرند

تولیدات شرکت کانکس بناگر با سه تیپ متریال طراحی، تولید و تحویل داده میشوند

الف) کانکس سالنی با پوشش داخلی PVC

کانکس PVC جهت اسکان پرسنل اداری و مهندسین طراحی و تولید میشوند، پوشش این نوع کانکس از نوع PVC طرح چوب محصول شرکت آذران پلاستیک و عایق میانی این نوع کانکس از نوع پلی استایرن و یا پلی اورتان است

ب) کانکس کارگاهی با پوشش داخلی MDF

کانکس با پوشش داخلی MDF جهت اسکان پرسنل کارگاهی و کارگی و خوابگاهی ساخته میشود، پوشش این نوع کانکس از MDF طرح چوب به زخامت 3 میلی متر استفاده میشود

ج) ساختمان پیش ساخته با ساندویچ پنل پلی یورتان

ساختمان های پیش ساخته با عایق پلی ارتان بر اساس پلن نهائی مشتری طراحی و تولید و در محل استقرار کارفرما نصب میگردند

د) خانه های ویلائی پیش ساخه اجرا در محل

خانه های ویلائی اجرا در محل بر اساس نوع چیدمان و تفکیک فضا های داخلی و توافقات به عمل آمده با مشتری قطعات پیش ساخته آماده و به محل نصب حمل میگردد که عملات نصی اسکلت فلزی در محل استقرار نصب میگردد

شرکت کانکس و خانه های پیش ساخته بناگر در راستای ارائه خدمات خود به مشتریان محترم و با توجه به محصولات مرغوب خود نسبت به باز خرید کانکس ، کاروان و خانه های پیش ساخته فروخته شده و با در نظر گرفتن ضریب سلامت کانکس آنها را خریداری و نسبت به تعمیرات احتمالی آن اقدام مینماید.
بازخرید کانکس فروخته شده توسط شرکت بناگر نسبت به بازدید و یا ارسال تصاویرکانکس انجام میگردد.
مشتریان محترم شما میتوانید تصاویر کانکس خود را با درج اطلاعات تماس ، آدرس محل استقرار کانکس و مسئول مربوطه جهت فروش کانکس از طریق ایمیل زیر اقدام نمایید.
ایمیل  کانکس بناگر : info@conexkarvan.com        دفتر فروش :  88995523  - 5  همراه   :  09123458121         مدیریت

به سوالات احتمالی شما در خصوص کانکس و سازه های پیش ساخته به آدرس جدید با کمال میل پاسخ میدهیم

www.conexkarvan.com

 
 
 
 

کانکس و سازه های پیش ساخته بناگر | کانکس ، سازه پیش ساخته، کانتینر کانکس ساندویچ پانل

 
 
 
 
 

کانکس های خاص

 
 
 
 
 
 
left direction
right direction

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
نماهای داخلی

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
نمونه پانل های دکوراتیو و ساده پلی یورتان

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
سازه های پیچ و مهره ای اجرا بر روی بام

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
کانکس  پانلی دکوراتیو 12 متری

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
کانکس سرویس بهداشتی 12 چشمه

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
کانکس 2/40×۱۲ سالنی با درب مشبک

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
کانکس سالنی 6 متری بر روی تریلی

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
کانکس پانلی چرخدار لندروری با سیستم ترمز خاوری

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
کانکس اداری با ساندویچ پانل پلی یورتان دو قلو

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
پیچ و مهره ای

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
دو قلوی پانلی

Warning: Parameter 1 to plgSystemPlugin_component::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentJA_tabs::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentEmailCloak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentGeshi() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentLoadModule() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Warning: Parameter 1 to plgContentPagebreak() expected to be a reference, value given in /home/conexban/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136
کانکس تمام سرویس